PayPhone

Gebruik PORT+ betaallijn 0903-99444

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie.
Er wordt een nieuw artikel 116/1§1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.
Dienstenaanbieder : PORT+ NV, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen, KBOn° 0404796440
BTWn° : (BE)0404.796.440
Omschrijving : dienst voor opvragen van informatie betreffende positie en bewegingen van schepen in de verschillende Scheldehavens.
URL’s gebruikt door de dienst; ‘niet van toepassing’
Prijs van de dienst : €1,50 per minuut.
Bij klachten: email : contact@portplus.be , Tel: 00 32 3 2067350
Het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten; ‘Niet van toepassing’
Deze dienst werd gestart voor 2005 en is nog steeds actueel.
De hierboven vermelde gegevens zijn de afgelopen 6 maanden niet gewijzigd en zijn nog steeds van toepassing.